ULaPPS Čajkov

Informácie

* Zápis palivového dreva na rok 2019 sa uskutoční 27.3.2019 a 3.4.2019 v priestoroch OÚ Čajkov
Ďalší termín bude zverejnený neskôr

* Zhromaždenie spoločenstva sa uskutoční 9.6.2019

Kontakt

Ćajkov 21
935 24 Čajkov

Tel: 0949 212 587